Algemene voorwaarden

 

 

Tekentherapie:

 

Tekentherapie is toegankelijk voor volwassenen en kinderen.

Aanmelding kan via de mail of telefonisch.

Bij afmelden binnen 24 uur voor de afspraak wordt het  consult in rekening gebracht.

Bij klachten wordt gezamelijk naar een oplossing gezocht. Zonodig wordt de beroepsvereniging Tekentaal ingeschakeld.

 

Cursussen en Workshops:


Bij alle cursussen en workshops staat vermeld wat de kosten zijn en wat de duur is van de workshop of les. Aanvullend hierop nog en aantal voorwaarden.

 

Als een workshop wordt gereserveerd voor een aantal personen en er komen minder personen dan waarvoor  de workshop is gereserveerd, dan wordt het oorspronkelijk aantal waarvoor gereserveerd is in rekening gebracht.

Als de docent afwezig is, wordt er voor een inhaalles gezorgd.
Als een cursist afwezig is, kan deze les niet ingehaald worden.

In de schoolvakanties wordt geen cursus gegeven.
Voor aanvang van een cursus dient het lesgeld voldaan te zijn.

Bij voortijdige beƫindiging van de cursus door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan.

Een workshop wordt contant betaald in het tekenatelier, op de dag zelf.

Cursussen gaan door bij minimaal zes aanmeldingen.

Workshops gaan door bij minimaal zes aanmeldingen.

 

 

Algemeen


Op officiƫle feestdagen is Het Kleurrijk gesloten.

Met het oog op de voortdurende verbetering en bevordering van vakbekwaamheid in de beroepsuitoefening is Het KLeurrijk geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging van tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend. www.tekentaal.nl